Skip to content Skip to footer

Worwolf 2.0

฿6,500

เฟรมอลู ตะเกียบเหล็ก ล้อ 16″ เกียร์ SHIMANO 7 สปีด ยาง 16*1.50 ขาจาน 48T*170L
เฟือง 14-28T แฮนด์/สเต็ม/หลักอาน อัลลอย วีเบรค ดุมอัลอย

SKU: 567809-1-3 Category: Tags: , , , Product ID: 4381

Description

เฟรมอลู ตะเกียบเหล็ก ล้อ 16″ เกียร์ SHIMANO 7 สปีด ยาง 16*1.50 ขาจาน 48T*170L

เฟือง 14-28T แฮนด์/สเต็ม/หลักอาน อัลลอย  วีเบรค ดุมอัลอย

SPECIFICATION

Bike Type